В този ден искаме да обявим пред вас един кратък филм – „Азбуки - светът около нас”, създаден с финансовата помощ на Национален фонд култура. Както и с подкрепата на ОУ „Св. св. Кирил и Методий” гр. Велики Преслав, НЧ “Развитие 1874” гр. Велики Преслав, Археологически музей “Велики Преслав”.

Проектът е създаден с помощта на Сдружение МКФ “Велики Преслав - история на цял един народ”. Ръководител на проекта доц. Мариана Тодорова, Славка Савова - председател на Сдружението, Джанер Феим Якуб - режисьор, Пламен Николов Недеков - актьор и малките актьори от ОУ „Св. св. Кирил и Методий” гр. Велики Преслав с класни ръководители г-жа Галя Денева и г-жа Славка Савова.

С Благодарност за идейната подкрепа на Пламен Цонев