С  Т  А  Т  У  Т

НА

МЕЖДУНАРОДЕН КУЛТУРЕН ФОРУМ
„ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ – ИСТОРИЯ НА ЦЯЛ ЕДИН НАРОД”

„….Прие българското царство Симеон... и великия град Преслав той… гради и създаде в 28 години...”
Златният век на България е един кратък за мащабите на историята период от време. Но период, начертал столетия напред културното развитие на България. Период на утвърждаване на българската цивилизация.
”Векът” на Симеон. Някак лесно и бързо надскочил пределите на Българската държава и развитието на Европа още тогава. Десетки нови манастири, работилници за белоглинена керамика, пещи, скриптории с усърдни монаси и не само. Архитекти, строители, дърводелци и резбари. Навсякъде в столицата израстват сгради, храмове, украсяват се със скулптури, мозайки, сребро, злато и стъкло, мраморни колони, фризове, лъвове и орли…  И нови по дух хора - изтънчена аристокрация и болярки с вкус и око за красивото. И разбира се Симеон „като нов Птоломей събрал всички божествени книги, с  които палатите свои изпълнил”/анонимна  “Похвала за цар Симеон “ – Х в/.

Думите на Йоан Екзарх: "Когато някой обикновен и беден човек и при това чужденец, идвайки отдалеч, стигне до портите на княжеския двор, още щом го зърне, започва да се учудва и изпълнен с възхита, пристъпва към вратите и моли да го пуснат. И като влезе вътре, той вижда да се издигат къщи от двете страни, украсени с камък и дърво и целите изписани. А като влезе в самия дворец и съзре високите палати и църквите, украсени необикновено красиво с камък и дърво и различни краски, а отвътре с мрамор и бронз, сребро и злато, той няма да знае с какво да ги сравни, защото в своята родина този бедняк не е виждал такова нещо освен сламените колиби. И той ще се учудва и ще изглежда, че сякаш си е изгубил ума..."
Явлението „Златен век” илюстрира мястото  на Симеоновата столица – Велики Преслав като водещ център на българската писменост, изкуството и художествените занаяти в Европейския Югоизток през IХ-Х век.
Основната цел на форума е популяризиране и утвърждаване културно - историческото наследство на България и приносът ни за развитието на европейската и световна култура.

Специфичните цели са:

1.    Насърчаване на интерес у младото поколение към културно – историческото наследство на Велики Преслав и мястото на българската писменост и култура във формирането на европейската и световна култура.
2.    Организиране форум и конкурс за изява на ученици в областта на историята, литературата и изкуството.
3.    Включване на ученици от българските училища от Европа и света за насърчаване на  интереса им към историята и културата на България и чувство за принадлежност към родината. Опазване чистотата на българския език и съхраняване на родовата памет.
4.    Включване на ученици от небългарски училища от България и чужбина с цел запознаване и популяризиране на българската история и култура. Създаване на приятелски връзки между български и чуждестранни ученици.
Участници:
    Конкурсът е индивидуален. Могат да участват ученици от 6 до 19 год., разпределени в три възрастови групи според Регламента по-долу:
Първа възрастова група – 6 - 10г. ;        
Втора възрастова група - 11 - 14г.;     
Трета възрастова група - 15 - 19 г.   
В конкурса имат право да вземат участие ученици от I – XII  клас. Конкурсът е съобразен с възрастовата граница на всички училища на територията на страната и училищата зад граница и чуждестранните училища

Тематика на международния културен форум:
     „Велики Преслав – история на цял един народ”.
I.    Литературно творчество:

 • есе;
 • стихотворение;
 • научно изследване.

Регламент:

Всеки  участник може да участва в конкурса с до две творби по избор –  стихотворение – за Първа , Втора и Трета възр. гр.  Есе и/или научно изследване (с есе и/или научно изследване могат да участват само учениците от Трета възрастова група) до 4 страници; формат А4, PDF, Word; шрифт Times New Roman – 12 пункта;  редова разредка – 1,5;  произведенията да са на български език;  да се изпращат на e-mail:  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.. За участници извън границите на България, при невъзможност да изпратят рисунката на хартиен носител, се допуска рисунките да бъдат снимани и изпратени на адрес: e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. във формат *.jpg. Срокът за получаване на творбите от 16.10. 2023 г. до 01.03. 2024 г.
Всяка творба трябва да съдържа:

 • трите имена на автора;
 • клас, възраст;
 • училище, извънкласно звено /читалище, школа/ - ръководител;
 • точен адрес, телефон на ръководителя или родителя;
 • опис на изпратените творби.

1.1.    За есе:
Моля, вижте уточненията  в „Регламент“    
Трета възрастова група - 15 – 19 г.
Свободно разсъждение по избран от ученика исторически и/или литературен проблем/въпрос, свързан с темата на Форума

Изисквания:

 • Представяне на собствено становище, разбиране, собствена оценка и лично мнение.
 • Текстът на есето трябва да съдържа:
 • Основни исторически събития и факти по избраната тема
 • Формулирана основна теза, защитена чрез конкретни аргументи
 • Креативно мислене
 • Висока езикова и писмена култура

Творбите трябва да бъдат в обем до 4 страници, формат А4, PDF, шрифт Times New Roman, размер 12 pt., редова разредка – 1,5.
Есето да бъде придружено с информация за автора - трите имена на ученика, клас, училище и населено място, адрес за кореспонденция, e-mail и телефон, Име и фамилия на учителя-консултант.
Забележка: Конкурсът е за ученици от I – XII  клас на българските общообразователни училища, както и съобразен с възрастовата граница за българските училища зад граница и чуждестранните училища.

1.2.    За стихотворение:

Могат да участват ученици от 6 или 7  до 19 години, разпределени в три възрастови групи:
Първа възрастова група - 6 или 7 -10 г.;        
Втора възрастова група  - 11- 14 г.;      
Трета възрастова група - 15 – 19 г.
Забележка: Конкурсът е за ученици от I – XII  клас на българските общообразователни училища, както и съобразен с възрастовата граница за българските училища зад граница и чуждестранните училища.

1.3.    За научно изследване: Самостоятелна конструкция на исторически текст по избрана от ученика тема върху исторически събития, явления и процеси от политическото и/или културно развитие на България, конкретна историческа личност и/или паметник от епохата, свързани с темата на Форума.
Изисквания:

 • Ясно и точно формулирано заглавие на темата;
 • Точно определен хронологичен и пространствен обхват на темата;
 • Логически структурирано изложение на факти, събития, явления;
 • Проучване, интерпретация, анализ и съпоставка на различни източници на информация – писмени документи и/или изображения от епохата, статии, студии, монографии по темата;
 • Установяване на причинно-следствени връзки;
 • Формулиране на изводи и заключения;
 • Правилно структуриран текст – увод, изложение, заключение;
 • Наличие на библиография и уеблиография по темата в края на научното изследване.

Могат да участват ученици от трета възрастова група:
Трета възрастова група - 15 – 19 г.
Критерии: Разработката  да има конкретна тема (заглавието да е формулирано ясно); да почива на научни факти; анализът да съдържа обобщение и заключение; до 5- 6 страници; А4, PDF, формат Word;  шрифт Times New Roman – 12 пункта;  редова разредка – 1,5;  произведенията да са на български език;  да се изпращат на e-mail:  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Научното изследване да бъде придружено с информация за автора - трите имена на ученика, клас, училище и населено място, адрес за кореспонденция, e-mail и телефон, Име и фамилия на учителя-консултант

II.    Художествени творби:    

Регламент:
    Всеки  участник може да участва в конкурса с до две творби. Участието е индивидуално. Колективни творби не се приемат.
Жанров обхват:

 • живопис;
 • графика/рисунка;
 • скулптура/пластика;
 • приложно-декоративни творби и проекти;
 • дигитална илюстрация;
 • кино и анимация/анимационна визуализация;

2.1.    Живопис:

Могат да участват ученици от 6 или 7  до 19 години, разпределени в три възрастови групи:
Първа възрастова група - 6 или 7 -10 г. ;        
Втора възрастова група  - 11- 14 г.;      
Трета възрастова група - 15 – 19 г.
Цели на конкурса: подпомагане на талантливи млади художници в творческото им развитие; популяризиране на българско творчество, обвързано със значими моменти от българската история;
Регламент:
2.1.1.    Всеки участник представя не повече от две творби.
2.1.2.    На всяко произведение се поставя заглавие, както и кратко описание на сюжета.
2.1.3.    Участниците са длъжни да отразяват зададената тема на конкурса в произведенията си.
2.1.4.    Размерите на творбите да бъдат максимум 100 х 70 см.
2.1.5.    Работите да бъдат нарисувани с различните живописни техники (акварел, акрил, темперни бои, медни бои, маслени бои, гваш бои, пастел, мастило и т.н.).
2.1.6.    Всеки участник работи самостоятелно по творбите, с които участва. Не се приемат колективни творби!
2.1.7.    Всички произведения, които участват, трябва да бъдат авторски.
2.1.8.    Творбите се изпращат в срок  от 16.10. 2023 г. до 01.03. 2024 г. на адреса на конкурса.
2.1.9.    Всяка творба да съдържа следната информация: заглавие, имена на ученика, дата и година на раждане, точен адрес, учебно заведение, имена на учител/ръководител, телефон за връзка.

С участието си в конкурса, участниците се съгласяват организаторите да снимат, разпространяват, публикуват техните творби, без да заплащат права и обезщететия за това.

Забележка: Конкурсът е за ученици от I – XII  клас на българските общообразователни училища, както и съобразен с възрастовата граница за българските училища зад граница и чуждестранните училища.

2.2.    Графика/рисунка:

Могат да участват ученици от 6 или 7  до 19 години, разпределени в три възрастови групи:
Първа възрастова група - 6 или 7 -1 0г. ;        
Втора възрастова група  - 11- 14 г.;      
Трета възрастова група - 15 – 19 г.
Цели на конкурса: стимулиране на творческия потенциал на талантливи млади творци; популяризиране на симбиоза между богатството на българската история и въображението на креативните будни художници и артисти;
Регламент:
2.2.1.    Всеки участник представя не повече от две творби.
2.2.2.    На всяко произведение се поставя заглавие, както и кратко описание на сюжета.
2.2.3.    Участниците не трябва да работят по тема, различна от зададената в конкурса.
2.2.4.    Размерите на творбите да бъдат максимум 100 х 70 см.
2.2.5.    Работите могат да бъдат изработени с живописни техники, както и такива, предназначени за графика (молив, туш, мастило, въглен, креда и т.н.).
2.2.6.    Без прибягване до компютърен софтуер и дигитално обработване.
2.2.7.    Всеки участник работи самостоятелно по творбите, с които участва. Не се приемат колективни творби!
2.2.8.    Всички произведения, които участват, трябва да бъдат авторски.
2.2.9.    Творбите се изпращат в срок от 16.10. 2023 г. до 01.03. 2024 г. на адреса на конкурса.
2.2.10.    Всяка творба да съдържа следната информация: заглавие, имена на ученика, дата и година на раждане, точен адрес, учебно заведение, имена на учител/ръководител, телефон за връзка.

С участието си в конкурса, участниците се съгласяват организаторите да снимат, разпространяват, публикуват техните творби, без да заплащат права и обезщететия за това.

Забележка: Конкурсът е за ученици от I – XII  клас на българските общообразователни училища, както и съобразен с възрастовата граница за българските училища зад граница и чуждестранните училища.

2.3.    Скулптура:

Могат да участват ученици от 6 или 7  до 19 години, разпределени в три възрастови групи:
Първа възрастова група - 6 или 7 -10 г. ;        
Втора възрастова група  - 11- 14 г.;      
Трета възрастова група - 15 – 19 г.
Цели на конкурса: стимулиране на творческия потенциал на талантливи млади творци;
Регламент:
2.3.1.    Всеки участник представя не повече от две творби.
2.3.2.    На всяко произведение се поставя заглавие, както и кратко описание на сюжета.
2.3.3.    Участниците не трябва да работят по тема, различна от зададената в конкурса.
2.3.4.    Всеки участник работи самостоятелно по творбите, с които участва. Не се приемат колективни творби!
2.3.5.    Всички произведения, които участват, трябва да бъдат авторски.
2.3.6.    Творбите се изпращат в срок от 16.10. 2023 г. до 01.03. 2024 г. на адреса на конкурса.
2.3.7.    Всяка творба да съдъ ржа следната информация: заглавие, имена на ученика, дата и година на раждане, точен адрес, учебно заведение, имена на учител/ръководител, телефон за връзка.

С участието си в конкурса, участниците се съгласяват организаторите да снимат, разпространяват, публикуват техните творби, без да заплащат права и обезщететия за това.

Забележка: Конкурсът е за ученици от I – XII  клас на българските общообразователни училища, както и съобразен с възрастовата граница за българските училища зад граница и чуждестранните училища./

2.4.    Приложно-декоративни творби и проекти:

Могат да участват ученици от 6 или 7  до 19 години, разпределени в три възрастови групи:
Първа възрастова група - 6 или 7 -10 г. ;        
Втора възрастова група  - 11- 14 г.;      
Трета възрастова група - 15 – 19 г.

Цели на конкурса: стимулиране на творческия потенциал на талантливи млади творци;
Регламент:
2.4.1.    Всеки участник представя не повече от две творби.
2.4.2.    На всяко произведение се поставя заглавие, както и кратко описание на сюжета.
2.4.3.    Участниците не трябва да работят по тема, различна от зададената в конкурса.
2.4.4.    Творбите могат да бъдат изработени с материал по избор. Без използване на компютърни програми и дигитална обработка.
2.4.5.    Всеки участник работи самостоятелно по творбите, с които участва. Не се приемат колективни творби.  
2.4.6.    Всички произведения, които участват, трябва да бъдат авторски.
2.4.7.    Творбите се изпращат в срок от 16.10. 2023 г. до 01.03. 2024 г. на адреса на конкурса.
2.4.8.    Всяка творба да съдържа следната информация: заглавие, имена на ученика, дата и година на раждане, точен адрес, учебно заведение, имена на учител/ръководител, телефон за връзка.


С участието си в конкурса, участниците се съгласяват организаторите да снимат, разпространяват, публикуват техните творби, без да заплащат права и обезщететия за това.

Забележка: Конкурсът е за ученици от I – XII  клас на българските общообразователни училища, както и съобразен с възрастовата граница за българските училища зад граница и чуждестранните училища.

Материали и техники: по избор.
Формат: А 4 или блок № 4; 35 х 50 см – без паспарту.
На гърба на всяка творба да бъдат изписани –

 • трите имена на автора;
 • клас и възраст;
 • училище, извънкласно звено /читалище, школа/ - ръководител;
 • точен адрес, телефон на ръководителя и родителя;
 • опис на изпратените творби.

2.5.    Дигитална илюстрация:

 • Могат да участват ученици от 6 или 7  до 19 години, разпределени в три възрастови групи:
 • Първа възрастова група - 6 или 7 -10 г. ;    
 • Втора възрастова група  - 11- 14 г.;    
 • Трета възрастова група - 15 – 19 г.

Цели на конкурса: стимулиране на творческия потенциал на талантливи млади творци; прилагане на съвременни технологии в представянето на значими събитие от българската история по интересен и достъпен начин;
Регламент:
2.5.1.    Всеки участник представя не повече от две творби.
2.5.2.    На всяко произведение се поставя заглавие, както и кратко описание на сюжета.
2.5.3.    Участниците са задължени да спазват темата, зададена на конкурса.
2.5.4.    Размерите на творбите да бъдат максимум 100 х 70 см.
2.5.5.    Всички творби трябва да бъдат изработени с подходящи компютърни графични редактори по избор (Corel DRAW, Adobe Illustrator, Photoshop, Krita, Clip Studio Paint и др.).
2.5.6.    Произведенията се изпращат разпечатани в съответните размери, с резолюция 300 dpi.
2.5.7.    Всеки участник работи самостоятелно по творбите, с които участва. Не се приемат колективни творби!
2.5.8.    Всички произведения, които участват, трябва да бъдат авторски.
2.5.9.    Творбите се изпращат в срок от 16.10. 2023 г. до 01.03. 2024 г. на адреса на конкурса.
2.5.10.    Всяка творба да съдаржа следната информация: заглавие, имена на ученика, дата и година на раждане, точен адрес, учебно заведение, имена на учител/ръководител, телефон за връзка.
С участието си в конкурса, участниците се съгласяват организаторите да снимат, разпространяват, публикуват техните творби, без да заплащат права и обезщететия за това.

Забележка: Конкурсът е за ученици от I – XII  клас на българските общообразователни училища, както и съобразен с възрастовата граница за българските училища зад граница и чуждестранните училища.

III.    Кино и анимация:

Могат да участват ученици от:

 • Втора възрастова група  - 11- 14 г.;  
 • Трета възрастова група - 15 – 19 г.

Цели на конкурса: стимулиране на творческия потенциал на талантливи млади творци; прилагане на съвременни технологии в представянето на значими събитие от българската история по интересен и достъпен начин;
Регламент:
3.1.1.    Всеки участник участва само с един анимационен/филмов проект.
3.1.2.    Анимационните видеа могат да бъдат: анимирана случка по темата, рекламно видео за събития от българската история/забележителности, свързани с темата на конкурса/значими личности/места.
3.1.3.    Продължителността на видеата и анимационните визуализации трябва да бъде между 3 и 10 минути.
3.1.4.    Приемат се филми с продължителност в рамките на 8 – 10 минути с образователна насоченост, представящи събитие, процес, постижение или социално значима тема.
3.1.5.    Видеоклипове с продължителност до 3 минути, отразяващи дадено събитие или постижение, отнасящо се до таргет групата на конкурса, могат да участват.
3.1.6.    Всяка визуализация трябва да съдържа заглавие и име на режисьор/аниматор.
3.1.7.    Участниците са длъжни да спазват темата на конкурса.
3.1.8.    В категорията се приемат за участие видеоклипове във формат MP4, MOV, WMV, SWF, MPG2.
3.1.9.    В готовите видеа, като финални надписи,  да се добавят имената на участника, учебното заведение, в което учи, и имената на неговия учител/ръководител
3.1.10.    Освен готовите видеа, участниците изпращат сценарий и сториборд към съответната визуализация, описващи и представящи идеята им.
3.1.11.    В тази категория се допуска екипната работа, като за едно видео може да работи екип от 1 до 3-ма ученика.
3.1.12.    Всички произведения, които участват, трябва да бъдат авторски.
3.1.13.    Видеата се изпращат в срок  от 16.10. 2023 г. до 01.03. 2024 г. на имейл адреса на конкурса.
3.1.14.    Всеки и-мейл трябва да съдържа следната информация: заглавие, имена на ученика, дата и година на раждане, точен адрес, учебно заведение, имена на учител/ръководител, телефон за връзка.
С участието си в конкурса, участниците се съгласяват организаторите да снимат, разпространяват, публикуват техните творби, без да заплащат права и обезщетения за това.

Адрес за изпращане на творбите: гр. Велики Преслав – 9850, ул. Борис Спиров 58, Община Велики Преслав, гр. Велики Преслав, 0538/ 48 215. За участници извън границите на България, при невъзможност да изпратят рисунката на хартиен носител, се допуска рисунките да бъдат снимани и изпратени на адрес: e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. във формат *.jpg.

Място на провеждане:  Археологически музей „Велики Преслав“, гр. Велики Преслав

Ще бъдат раздадени награди по възрастови групи – грамота и статуетка, специална награда. Изпратените творби не се връщат, запазват се и ще се използват за популяризиране и организиране фонд на форума. Наградените творби  ще участват в открита изложба.

Разходите /пътни, храна, нощувка/ са за сметка на участниците.    

Информация за наградените творби ще бъде публикувана на сайта на Община Велики Преслав и на специално създадена фейсбук страница на форума. Наградените участници ще бъдат поканени да получат наградите си в определен ден. Всички, които са изпратили творби, получават диплом за участие, изпратен за тяхна сметка.
На участниците, които не са имали възможност да си получат наградите лично от журито, ги получават на адрес за тяхна сметка.