Спечелен проект

МКФ СДРУЖЕНИЕ „Велики Преслав – история на цял един народ“ спечели проект  по програма на частни организации в областта на  любителското изкуство  на тема „Азбуки - светът около нас“ към Национален фонд „Култура” на Министерство на културата на Република България.

На основание договор  ДОГОВОР № LI159-159/ 2021г. По програма "Подкрепа за частни организации в областта на любителското изкуство 21 " за проект „Азбуки – светът около нас ”одобрен от Национален фонд „Култура” се проведе първа работна среща /на  20.12.2021 г / и втора  работна среща./ на 14.01.2022 г./

На първа работна срещата се обсъдиха участниците в екипа за разработване и осъществяване на дейностите за правилно реализиране на проекта„Азбуки – светът около нас ”.

На тези срещи се разпределиха задачите и отговорностите между участници на екипа. Същите направиха предложения и насоки при подготовка и реализиране на дейностите по проектта „Азбуки – светът около нас ”.

Ръководителят на проекта г-жа Марияна Тодорова и председателят на МКФ СДРУЖЕНИЕ „Велики Преслав – История на цял един народ“ г-жа Славка Иванова Янкова–Савова, на втора работна среща обяви на 14.01.2022 г. запознаха всички присъстващи със задачите, целите и плана за действие при  изпълнението на проект „Азбуки- светът около нас“.

Проектът предвижда 4 спектакъла  с  пътуващ семинар:

  • Представление на 1 март 2022 г.- Денят на самодееца и любителското художествено творчество – гр. Велики Преслав  
  • Представление  на  10 март  2022 г.— XVII-то  Международно туристическо изложение „Културен туризъм“ във  Велико Търново.
  • Представление на  2 май  2022 г.—Празника на град Плиска, в "Дворът на кирилицата" - културно-исторически комплекс "Стара Плиска" в град Плиска.
  • Представление на 15 октомври 2022 г.- „Международен ден на белия бастун“– гр. Шумен.

Партньори по проекта са :

  • Народно читалище „Асен Златаров- 1872;
  • ОУ“Св.св.Кирил и Методий“ гр. Велики Преслав;
  • ЦСРИЛЗУ –  Шумен;
  • Общинската туристическа агенция „Царевград Търнов“ –Велико Търново - предоставя уникална възможност за участие в  Международното изложение „Културен туризъм“.